Our Schools

Program Cambridge

Z satysfakcją informujemy, iż po wnikliwym procesie weryfikacji możliwości organizacyjnych i dydaktycznych Szkół Sokrates, zakończonej audytem przeprowadzonym przez Dyrektora Cambridge University International Examinations Centre, Szkoły włączone zostały do globalnej sieci szkół realizujących międzynarodowe programy nauczania.

Centrum Edukacji Międzynarodowej University of Cambridge jest największą na świecie organizacją stawiającą sobie za zadanie wszechstronną edukację dzieci i młodzieży całego świata.

Realizacja programów Cambridge otwiera uczniom wstęp na wyższe uczelnie na całym świecie. Nasz sukces przyniesie korzyści nie tylko uczniom szkół bydgoskich ale również szkołom w całym regionie.

W ocenie Uniwersytetu Cambridge, Szkoły Sokrates oferują kształcenie na najwyższym światowym poziomie. Jesteśmy siódmą szkołą w Polsce realizującą program edukacji międzynarodowej Cambridge. Jako jedyna szkoła w Polsce otrzymaliśmy zgodę na realizację międzynarodowego programu Cambridge na wszystkich etapach edukacyjnych od szkoły podstawowej przez gimnazjum po liceum.

Search here