Projekty

Konwencja o Prawach Dziecka w naszej szkole

EN Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r.

Konwencja o Prawach Dziecka to dokument dotyczący ochrony praw cywilnych, socjalnych, politycznych, zdrowotnych i kulturowych dziecka. Konwencja dba o potrzeby i prawa specyficzne dla dziecka. Składa się z preambuły i 54 artykułów. Jej głównym założeniem jest otoczenie przez państwo każdego dziecka szczególna opieką. Takie podejście różni się od powszechnego systemu prawnego niektórych krajów, gdzie dziecko jest uważane za własność.

Międzynarodowe Szkoły Sokrates są należą do sieci szkół UNICEF, które we wszystkich przejawach swojej działalności propagują treści zawarte w artykułach Konwencji o prawach dziecka i przestrzegają jej wytycznych.

Każde dziecko w naszej szkole jest traktowane indywidualnie i podmiotowo, a wszyscy wychowawcy i nauczyciele pochylają się nad jego potrzebami i dbają o jego dobrostan. Międzynarodowy charakter szkoły szczególnie zobowiązuje nas do zapewnienia wszystkim dzieciom poczucia równości, komfortu i bezpieczeństwa.

Search here