Szkoła Podstawowa

Klasy SP – plan dnia

Klasy I - III

06:30 – 08:25 zajęcia na początek dnia - elementy gimnastyki, zajęcia w świetlicy
08:25 – 14:05 zajęcia dydaktyczne: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, techniczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, język angielski, Cambridge, Robotyka i LEGO z przerwą na drugie śniadanie ok. 9.30
11.55 – 12.15
i 13:00 – 13:20
obiad
14:10 – 16:50 zajęcia w kołach zainteresowań: artystycznych, sportowych, politechnicznych, językowych
14:10 – 17:00 zajęcia świetlicowe

Klasy IV - VIII

06:30 – 08:25 zajęcia na początek dnia – zajęcia w świetlicy
08:25 – 15:00 zajęcia dydaktyczne
13:00 – 13:20 obiad
14:10 – 16:50 zajęcia w kołach zainteresowań: artystycznych, sportowych, politechnicznych, językowych
14:10 – 17:00 zajęcia w grupach świetlicowych

Search here