Liceum

Rekrutacja

Rekrutacja do Międzynarodowego Liceum Sokrates

Rekrutacja do Międzynarodowego Liceum Sokrates trwa cały rok

Przyjęcie ucznia odbywa się według następującej procedury:

  • Kandydat wypełnia podanie online.
  • Sekretarz Szkoły zaprasza kandydata na spotkanie wstępne. Rozmowa służy poznaniu ucznia, jego potrzeb edukacyjnych oraz oczekiwań. Rozmowa kończy się określeniem indywidualnego zakresu, warunków i zasad wzajemnej współpracy.
  • Rodzice podpisują z dyrektorem szkoły umowę o naukę ucznia.

 

Search here