Liceum

Czym jest klasa Cambridge?

Klasa z pełnym programem Cambridge Advanced

Rozwój współpracy międzynarodowej i związane z nim częste wizyty obcokrajowców w Polsce sprawiają, że umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim staje się dla nas niezbędna.

Głównym założeniem klasy Cambridge jest edukowanie naszych uczniów w sposób międzykulturowy. Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój młodego człowieka. Objęte prestiżowym systemem Cambridge wybrane przedmioty prowadzone są w języku angielskim.

Uczniowie mają możliwość wyboru następujących zajęć na poziomie AS & A Level: English language and literature, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics, Geography, Global Perspectives and Research, History, Psychology, Sociology, Law, Applied Information and Communication Technology, Art & Design, Business Studies, Computer Science, Design and Technology, Media Studies, Thinking Skills.

Realizując program Cambridge Advanced w naszej szkole, wykładowy język angielski jest nie tylko przedmiotem szkolnym, ale przede wszystkim narzędziem do poznawania świata.

Tworząc klasy międzynarodowe chcemy zapewnić uczniom międzynarodowy i prestiżowy model nauki. Realizacja Programu Cambridge gwarantuje szeroką i gruntowną wiedzę, umiejętność samodzielnego myślenia i poszerzania własnych horyzontów oraz umożliwia naukę w międzynarodowej atmosferze.

Ważnym aspektem programu Cambridge jest międzykulturowy dialog. W jego realizacji zwracamy szczególną uwagę na propagowanie tolerancji i traktowania odmienności jako wartości oraz upowszechnianie wiedzy o regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych. Edukacja według programu Cambridge pomaga uczniom w pełni docenić świat i różnorodność jego mieszkańców. Umożliwia również podjęcie kolejnych etapów edukacji w całym świecie.

Search here