Szkoła Podstawowa

Klasa Cambridge

Klasa z programem Cambridge

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci polskich i zagranicznych, wprowadziliśmy międzynarodowy program Cambridge Primary. Tworząc klasy wielokulturowe chcemy zapewnić uczniom międzynarodowy i prestiżowy model nauki.

Program Cambridge zapewnia szeroką i gruntowną wiedzę, umiejętność samodzielnego myślenia i poszerzania własnych horyzontów oraz umożliwia naukę w międzynarodowej atmosferze.

Głównym założeniem klasy Cambridge jest edukowanie naszych podopiecznych w sposób międzykulturowy. Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój młodego człowieka. Program Cambridge doskonale przygotowuje do dalszej nauki koncentrując się na języku angielskim, matematyce i przyrodzie. 

Język angielski podzielony jest na:

  • phonetics, spelling and vocabulary (fonetyka, ortografia i słownictwo),
  • grammar and punctuation (gramatyka i interpunkcja),
  • reading (czytanie): fiction and poetry (beletrystyka i poezja), non-fiction (literatura faktu)
  • writing (pisanie): fiction (beletrystyka), non-fiction (literatura faktu), presentation (prezentacja)
  • speaking and listening (mówienie i słuchanie)

Oprócz objętych systemem Cambridge przedmiotów Szkoła realizuje program języka polskiego zgodny z podstawą programową MEN oraz prowadzi w języku polskim część historii i geografii dotyczącą Polski.

Język angielski jest językiem wykładowym. Realizując program Cambridge w naszej szkole, język angielski jest dla naszych uczniów narzędziem do poznawania świata, a nie tylko przedmiotem szkolnym.

Szkoła korzysta z testów postępu Cambridge a egzaminy końcowe ukazują postęp umiejętności naszych uczniów. Z testów sporządzany jest indywidualny raport dla ucznia i jego rodziców z informacją zwrotną o postępach w nauce. Na koniec edukacji w szkole podstawowej każdy uczeń otrzymuje certyfikat osiągnięć. Po każdym roku szkolnym uczniowie otrzymują także dwa świadectwa: międzynarodowe i polskie.

Search here