Szkoła Podstawowa

Rekrutacja

Rekrutacja do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Sokrates

Rekrutacja do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Sokrates trwa cały rok

Przyjęcie ucznia odbywa się według następującej procedury:

  • Rodzice wypełniają podanie online i dokumenty dziecka (akt urodzenia, zaświadczenie o ukończeniu oddziału przedszkolnego).
  • Zapraszamy rodziców i dziecko na spotkania wstępne. Rozmowa służy poznaniu dziecka, jego potrzeb edukacyjnych oraz oczekiwań rodziców. Rozmowa kończy się określeniem indywidualnego zakresu, warunków i zasad wzajemnej współpracy.
  • Rodzice podpisują z dyrektorem szkoły umowę o naukę dziecka i wnoszą wpisowe.

 

Search here